Koszyk

Zadźwoń do nas: +48 690 006 266

Autoryzowany sklep internetowy z oświetleniem polskich producentów

Polityka prywatności

Firma Benlux przykłada wielką wagę do ochrony Twojego prawa do prywatności. Dlatego starannie przechowujemy Twoje dane osobowe i przetwarzamy je zgodnie z poniższymi warunkami, które są zgodne z europejskimi i krajowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi przetwarzania i bezpieczeństwa danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy:

Jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie podczas rejestracji na naszej stronie internetowej. Obejmują one Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail a także inne dane osobowe, które otrzymujemy na przykład przy aplikowaniu na stanowisko pracy lub od osób otrzymujących nasze newslettery. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych spoczywa na Benlux Robert Szczerbaniuk Ul. Poziomkowa 35 47-220 Kedzierzyn-Koźle Nip 9121445906 biuro@benlux.pl

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

Używamy Twoich danych osobowych aby spełnić wszystkie nasze zobowiązania oraz zapewnić odpowiedni poziom naszych usług. Możemy wykorzystywać dane kontaktowe do wysyłania informacji o zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem naszych produktów aby utrzymywać Twój profil jeśli utworzysz go na naszej stronie a także aby wysyłać informacje oraz reklamy. Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne do celów wymienionych powyżej lub zgodnie z wymogami prawa.

Kto ma dostęp do danych:

Firma Benlux ma prawo przekazywać dane osobowe czy bazę danych zawierającą dane osobowe w całości lub w części osobom trzecim bez powiadomienia w następujących przypadkach: osobom, które zajmują się serwisem, właścicielowi lub właścicielowi który został przeniesiony na naszą stronę, osobom powiązanym z firmą Benlux, nowemu właścicielowi strony dla celów przewidzianych w niniejszych warunkach, innym użytkownikom (zarówno osobom fizycznym jak i prawnym), jeśli jest to konieczne do spełnienia naszych zobowiązań i nie jest to sprzeczne z przepisami prawa.

Jak chronimy Twoje dane:

Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych przed utratą, kradzieżą i nieautoryzowanym dostępem. Nieustannie staramy się ulepszać środki bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę postęp technologiczny i nowe osiągnięcia technologiczne. Zalecamy również sprawdzenie czy Twoje media elektroniczne są odpowiednio i bezpiecznie chronione.

Linki do innych stron internetowych:

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Takie linki są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i zazwyczaj pomagają nam przekazać dodatkowe informacje lub zilustrować opublikowane materiały. Nie gwarantujemy kompletności ani dokładności informacji zamieszczonych na innych stronach internetowych. Warunki użytkowania i polityka prywatności na tych stronach mogą różnić się od zasad obowiązujących na naszych stronach internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania innych stron, zarówno w odniesieniu do umieszczania informacji w tym linku do naszej strony jak i w odniesieniu do gromadzenia i wykorzystywania informacji o odwiedzających tą stronę. Umieszczenie linku do innych stron internetowych nie oznacza, że ta strona internetowa jest wiarygodnym źródłem informacji.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

Znać miejsce przechowywania bazy danych zwierającej ich dane osobowe, jej cel i nazwę, lokalizację i / lub miejsce zamieszkania (pobyt) właściciela czy też zarządzającego danymi osobowymi, innym wypadku musi on wydać odpowiednie instrukcje w celu uzyskania tych informacji przez upoważnione osoby, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem; otrzymywać informacje na temat warunków dostępu do danych osobowych, w tym informacji na temat osób trzecich, którym przekazywane są ich dane osobowe; mieć dostęp do swoich danych osobowych; otrzymania odpowiedzi nie później niż trzydzieści dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem; otrzymania odpowiedzi czy ich dane osobowe są przechowywane w odpowiedniej bazie danych osobowych, a także w celu otrzymywania treści ich danych osobowych, które są przechowywane; złożenia uzasadnionego wniosku do właściciela danych osobowych z zastrzeżeniem przetwarzania ich danych osobowych; złożenia uzasadnionego wniosku o zmianę lub zniszczenie ich danych osobowych przez właściciela i zarządzającego danymi osobowymi, jeżeli dane te są przetwarzane nielegalnie lub są niewiarygodne, w celu ochrony ich danych osobowych przed nielegalnym przetwarzaniem i przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem w wyniku celowego ukrycia, nieprzekazywania lub przedterminowego dostarczania ich, a także w celu ochrony przed dostarczaniem informacji, które są fałszywe lub naruszają honor, godność i reputację osoby; składania skarg o przetwarzaniu ich danych osobowych władzom publicznym i urzędnikom, których uprawnienia obejmują zapewnienie ochrony danych osobowych lub sądowi; zastosowania środków zaradczych w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; ostrzegania o ograniczeniu prawa do przetwarzania swoich danych osobowych podczas udzielania zgody; wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; korzystania z innego prawa.

Takie prośby należy przesyłać na piśmie, przesyłając je e-mailem na adres: biuro@belux.pl lub zwykłą pocztą na adres: Benlux Robert Szczerbaniuk Ul. Poziomkowa 35 47-220 Kedzierzyn-Koźle

Ciasteczka:

Pliki cookie są przechowywane i wykorzystywane podczas działania tej strony w celu poprawy jej bezpieczeństwa i uruchamiania. Informacje o odwiedzających, które są przechowywane i wykorzystywane podczas ponownego odwiedzenia strony, mogą obejmować język wyświetlania, informacje używane do autoryzacji, lokalizacji i inne informacje dotyczące sposobu konfigurowania przeglądania sieci. Pliki cookie umożliwiają nam również śledzenie naruszeń polityki prywatności i warunków korzystania z naszej witryny przez odwiedzających. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w swojej przeglądarce..

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych daje obywatelom prawa do ich danych osobowych. Oprócz praw przewidzianych w obowiązującym prawie każdej osobie przysługują poniższe prawa:

Prawo dostępu — prawo do informacji i żądania dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy;

Prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub aktualizacji Twoich danych osobowych w przypadku, gdy są one niedokładne lub niekompletne;

Prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych; Prawo do ograniczenia — prawo do żądania tymczasowego lub stałego zaprzestania przetwarzania wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych;

Prawo do sprzeciwu — prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn związanych z daną sytuacją; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego;

Prawo do przenoszenia danych — prawo do żądania kopii danych osobowych w formacie elektronicznym oraz prawo do przekazania tych danych osobowych do użytku w serwisie innej strony;

Prawo nie podlegania automatycznemu podejmowaniu decyzji — prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w przypadku gdy decyzja miałaby skutek prawny dla użytkownika lub wywoływałaby podobnie istotny skutek.

Aby umożliwić Ci łatwe korzystanie z tych praw i zapisanie swoich preferencji dotyczących sposobu w jaki nasza witryna wykorzystuje Twoje dane osobowe stworzyliśmy odpowiednie zasady, które można znaleźć na stronie Polityka Prywatności. Skontaktuj się z nami, zostań

Partnerem— tutaj możesz określić kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności, praw i sposobu korzystania z nich prosimy Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoją prośbę w niedługim czasie po weryfikacji Twojej tożsamości.

Zmiany w polityce prywatności:

Nasza polityka prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej
stronie.

Szybka dostawa

Otrzymasz zamówienie w ekspresowym tempie.

30 dni na zwrot

Gwarantujemy pełną satysfakcję lub zwrot pieniędzy.

Najwyższa jakość

Oferujemy tylko produkty renomowanych marek.

Bezpieczna płatność

Twoje dane są chronione podczas płatności.